پارمیس ویژن

  • name نام شرکت: پارمیس ویژن
  • type نوع شرکت: توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • آرایش ، زیبایی و سلامتی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات:

    پارمیس ویژن در زمینه پخش انواع لوازم آرایشی فعالیت مینماید