نمایشگاه جهیزیه

  • name نام شرکت: نمایشگاه جهیزیه
  • type نوع شرکت: تولیدی | توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • مبلمان و اثاثیه
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: تهیه و توزیع انواع محصولات سرویس چوب جهیزیه مانند انواع مبل و سرویس خواب و... از طریق سایت