خرده ریزهای دوست داشتنی

  • name نام شرکت: خرده ریزهای دوست داشتنی
  • type نوع شرکت: توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • تفریح ، سرگرمی و اسباب بازی
    • لوازم خانگی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: