سازه بتن

  • name نام شرکت: سازه بتن
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • عمران ، معماری و دکوراسیون
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات:

    تولید کننده محصولات بتنی و تیرک های بتنی جهت فنس کشی و دیوار کشی و بلوک سبک و سنگین در سایز ها و انواع مختلف