صنایع ماشین سازی تک نوین

  • name نام شرکت: صنایع ماشین سازی تک نوین
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • صنایع غذایی و نوشیدنی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: طراح و سازنده انواع خطوط دستگاه های بسته بندی مواد غذایی و داروئی(نوشابه،دوغ،آب معدنی و...)