محصولات ارگانیک دیری

  • name نام شرکت: محصولات ارگانیک دیری
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • صنایع غذایی و نوشیدنی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات:

    ديري ارائه دهنده شيره خرما ، شهد خرما ، كرم كاكائو