شمس بینا

  • name نام شرکت: شمس بینا
  • type نوع شرکت: وارداتی
  • type زمینه فعالیت:
    • ساعت ، عینک و زیورآلات
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: