گاما فرایند

  • name نام شرکت: گاما فرایند
  • type نوع شرکت: تولیدی | توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • آرایش ، زیبایی و سلامتی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات:

    این شرکت در زمینه تولید و پخش لوازم آرایشی و بهداشتی و دارویی فعالیت مینماید