بازرگانی بردل(پخش رستورانی و تامین کننده مواد اولیه فست فود و کافی شاپ)

  • name نام شرکت: بازرگانی بردل(پخش رستورانی و تامین کننده مواد اولیه فست فود و کافی شاپ)
  • type نوع شرکت: خدماتی | توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • صنایع غذایی و نوشیدنی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: تامین کننده مواد اولیه رستورانی کافی شاپ و فست فود