نورافشان البرز

  • name نام شرکت: نورافشان البرز
  • type نوع شرکت: خدماتی | توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • هدیه ، صنایع دستی و فرش
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: فعالیت شرکت نورافشان نارگستر البرز اشتغال زایی از طریق ایجاد کسب و کار بهره ور و پایدار و توزیع مناسب کالاهای ایمن و استاندارد در حوزه لوازم ناریه و آتش بازی در سراسر بازارهای داخلی به مشتریان شامل شرکت های برگزارکننده مراسم عروسی، قنادی ها، فروشگاه های عرضه کالاهای جشن و نهادهای دولتی می باشد.