پخش سالار حسینی

  • name نام شرکت: پخش سالار حسینی
  • type نوع شرکت: توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • آرایش ، زیبایی و سلامتی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات:

    این گروه در زمینه پخش انواع لوازم آرایشی میباشد