گروه صنعتی حامین صنعت

 • name نام شرکت: گروه صنعتی حامین صنعت
 • type نوع شرکت: وارداتی | توزیع کننده
 • type زمینه فعالیت:
  • الکترونیک و برق
  • حمل و نقل و خودرو
  • ماشین آلات ، تجهیزات و ملزومات عام صنایع
 • reg_number شماره ثبت:
 • description توضیحات: