آرسینا

  • name نام شرکت: آرسینا
  • type نوع شرکت: خدماتی
  • type زمینه فعالیت:
    • کامپیوتر
  • reg_number شماره ثبت: 440675
  • description توضیحات:

    آرسینا یک شرکت ارایه دهنده راهکارها و خدمات نرم افزاری نرم افزاریست که در سال 1391 پایه گذاری شده و در حال حاضر در زمینه خدمات مشاوره ای نرم افزار، پیاده سازی پروژه های نرم افزاری و ارایه محصولات نرم افزاری و سخت افزاری فعالیت می کند. آرسینا با هدف ارایه نرم افزارهای با کیفیت بالا و کاربری ساده تشکیل شده است. ما در آرسینا تلاش می کنیم با تکیه بر ارایه محصولات با کیفیت و استاندارد و اصل مشتری مداری واقعی خود را از دیگر فعالان این حوزه متمایز نماییم.آرسینا یک شرکت ارایه دهنده راهکارها و خدمات نرم افزاری نرم افزاریست که در سال 1391 پایه گذاری شده و در حال حاضر در زمینه خدمات مشاوره ای نرم افزار، پیاده سازی پروژه های نرم افزاری و ارایه محصولات نرم افزاری و سخت افزاری فعالیت می کند. آرسینا با هدف ارایه نرم افزارهای با کیفیت بالا و کاربری ساده تشکیل شده است. ما در آرسینا تلاش می کنیم با تکیه بر ارایه محصولات با کیفیت و استاندارد و اصل مشتری مداری واقعی خود را از دیگر فعالان این حوزه متمایز نماییم.