ارمغان راه طلایی

 • name نام شرکت: ارمغان راه طلایی
 • type نوع شرکت: خدماتی
 • type زمینه فعالیت:
  • چاپ ، بسته بندی و تبلیغات
  • کامپیوتر
  • مخابرات
 • reg_number شماره ثبت:
 • description توضیحات: شرکت ارمغان راه طلایی به عنوان اپراتور پیام کوتاه در سراسر ایران درحال ارائه سرویس می باشد. این شرکت با هدف ایجاد ‏بستری مناسب برای ارائه راهکارهای علمی و عملی فناوری اطلاعات و ارتباطات و بومی سازی آن در کشور ایران جهت طراحی و انجام طرح های نو در سال 1375 تاسیس ‏گردید.