ترشکامان خراسان شمالی

  • name نام شرکت: ترشکامان خراسان شمالی
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • صنایع غذایی و نوشیدنی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات:

    شرکت ترشکامان اولین تولید کننده انواع قره قروت در ایران است که در سال 1381 تاسیس گردید این واحد دارای شماره ثبت اختراع به شماره 1258 در تاریخ 6/6/1390 در مورد محصول قره قروت می باشد و نام تجاری این واحد به نام طاب طاب می باشد . این شرکت در حال حاضر محصولات آلوچه ترش فرآوری شده و قره قروت ( ترش – تمشکی) را تولید می نماید . واین شرکت به عنوان اعضای تدوین استاندارد محصول قره قروت فعالیت داشته و با توجه به این که در ابتدا این شرکت با دستگاه های غیر اتوماتیک کار می کرد توانسته با تجارب بدست آمده خود را با عصر جدید وفق دهدو دستگاههای غیر اتوماتیک را با ابتکارات خود به دستگاه های تمام اتوماتیک تبدیل کند .