طیف سنج تجهیز پیشرفته

  • name نام شرکت: طیف سنج تجهیز پیشرفته
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • شیمی
  • reg_number شماره ثبت: 501860
  • description توضیحات:

    شرکت طیف سنج تجهیز پیشرفته به عنوان یک شرکت دانش بنیان در زمینه پژوهش ، طراحی ، ساخت ، تولید  و توسعه دستگاه های آنالیز طیف سنجی فعالیت می نماید. این شرکت به عنوان یک شرکت فعال در زمینه ساخت تجهیزات پیشرفته (Hi-tech)محصولات خود را در داخل و خارج از کشور به مراکز مختلف علمی، تحقیقاتی و صنعتی ارائه نموده است.