مینگ جیلی ming jilee

  • name نام شرکت: مینگ جیلی ming jilee
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • شیمی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: طراحی، ساخت و تولید دستگاه ها و ماشین آلات برش و آب بندی مواد پلاستیکی.