اسکوپ

 • name نام شرکت: اسکوپ
 • type نوع شرکت: تولیدی
 • type زمینه فعالیت:
  • معدن و متالوژی
 • reg_number شماره ثبت:
 • description توضیحات:

  قطعه ای مناسب وقابل اطمینان برای جلوگیری از سقوط سنگ و سرامیک از نما وجایگزینی مناسب برای روش قدیمی سیم بندی میباشد 

  بیش از ۱۰طرح و مدل با ورق فولاد گالوانیزه گرم