پخش مواد شوینده یاس

  • name نام شرکت: پخش مواد شوینده یاس
  • type نوع شرکت: توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • لوازم خانگی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات:

    فروشگاه یاس ارائه دهنده انواع لوازم شوینده و بهداشتی و آرایشی میباشد