آرشام ماشین فرزام

 • name نام شرکت: آرشام ماشین فرزام
 • type نوع شرکت: تولیدی | وارداتی | صادراتی | خدماتی
 • type زمینه فعالیت:
  • چاپ ، بسته بندی و تبلیغات
  • کامپیوتر
  • لوازم دیجیتال
 • reg_number شماره ثبت:
 • description توضیحات: