جهانرو سیکلت

  • name نام شرکت: جهانرو سیکلت
  • type نوع شرکت: توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • حمل و نقل و خودرو
    • ورزش
  • reg_number شماره ثبت: 354
  • description توضیحات: نماینده انحصاری شرکت تولیدی صنعتی جهانرو در استان گلستان . *کلیه محصولات معرفی شده در این سایت قابل عرضه برای تهران و کلیه استان های کشور خواهند بود .شهروندان عزیز تهرانی می توانند از طریق فروشگاه مرکزی شرکت واقع در خیابان بابی ساندز سفارشات خود را دریافت نمایند *