شرکت درین نوش کاشان

  • name نام شرکت: شرکت درین نوش کاشان
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • صنایع غذایی و نوشیدنی
  • reg_number شماره ثبت: 4817
  • description توضیحات:

    تولیدکننده گلاب،عرقیات وسرکه