پاک فن

 • name نام شرکت: پاک فن
 • type نوع شرکت: وارداتی
 • type زمینه فعالیت:
  • شیمی
  • صنایع غذایی و نوشیدنی
 • reg_number شماره ثبت:
 • description توضیحات:

  شرکت پاک فن  با داشتن امكانات بسیار وسیع، كادر فنی بسیار قوی و ارتباط دائمی با معروف‌ترین كمپانی‌ها و مراكز علمی و فنی جهان در زمینه‌های مختلف جهت همكاری با صنایع، مراكز تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و آزمایشگاه‌های كشور آمادگی كامل دارد و طی چندین سال فعالیت و همكاری با صنایع، دانشگاه‌ها و مراكز تحقیقاتی كشور توانایی بالای خود را نشان داده است و افتخار همکاری با مشتریان بسیاری در ایران را داشته است.شرکت پاک فن  با داشتن امكانات بسیار وسیع، كادر فنی بسیار قوی و ارتباط دائمی با معروف‌ترین كمپانی‌ها و مراكز علمی و فنی جهان در زمینه‌های مختلف جهت همكاری با صنایع، مراكز تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و آزمایشگاه‌های كشور آمادگی كامل دارد و طی چندین سال فعالیت و همكاری با صنایع، دانشگاه‌ها و مراكز تحقیقاتی كشور توانایی بالای خود را نشان داده است و افتخار همکاری با مشتریان بسیاری در ایران را داشته است.