هلدینگ ساینا شیمی

  • name نام شرکت: هلدینگ ساینا شیمی
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • شیمی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: شرکت ساینا شیمی بهشت تولید کننده ی فرآورده های نفتی اعم از انواع حلال های پایه نفتی،تولید نفت بی بو،انواع تینر روغنی(صنعتی و ساختمانی)،انواع هیدروکربورهای داخلی و صادراتی،انواع روغنهای فلش80 تا210،تولید حلال 410،ویژه و حلال معادل 402،روغن DOP ،DOTP ،و کمک DOP ،انواع پارافین،انواع گرانولهای PVC ،و انواع چسب،انواع سموم حشره کش خانگی و کشاورزی،روغن DOA،انواع برش سبک و سنگین حاصل از پالایشگاه نفت و پتروشیمی،انواع قیر از 30تا250 MC،انواع مازوت ایران و روسیه و عراق،روغن هیدرولیک،آب صابون،دوک،روغن استراک،سولوسو100و150و200،روغن پایه،روغن دنده،مکمل سوخت،حلال403،انواع استر،انواع بوتیل استات و متیل استات، ...و خرید فروش انواع حلال های پالایشگاهی(ویژه 402،404،406،410)، انواع رزین(پلی استر،آلکید و...)، مواد شیمیائی اتانول،متانول،ایزوبوتانول،نرمال بوتانول،اورتوزایلین،دی اتیل هگزانول،پارازایلین،تری اتانول امین،مخلوط زایلین،منواتانول امین،انیدریک فتالیک،اسید ترفتالیک،اسید استیک،MEG،DEG ،استایرن منومر،تولوئن،بنزن الکین،بنزن خطی،پنتا،جوش شیرین،اسید چرب،آب ژاول،اوره صنعتی،لوپ کات سبک و سنگین،آروماتیک سبک و سنگین،برش سنگین نفتالین دار،میعانات گازی،ضایعات پالایشگاه ها،گازوئیل،نفتای ایران و عراق