ساخت قطعات لاستیکی

  • name نام شرکت: ساخت قطعات لاستیکی
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • ابزار و یراق
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: