پخش مواد غذایی المهدی

  • name نام شرکت: پخش مواد غذایی المهدی
  • type نوع شرکت: توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • صنایع غذایی و نوشیدنی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات:

    فروشگاه المهدى آماده عقد قرارداد با رستوران ها،كترينگ ها، تهيه غذاها، فروشگاه هاى زنجيره اى ،سوپرماركت ها، ارگانهاو...