کارخانه گل آذین خیام

  • name نام شرکت: کارخانه گل آذین خیام
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • آرایش ، زیبایی و سلامتی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات:

    این شرکت در زمینه تولید و پخش انواع لوازم آرایشی و بهداشتی فعالیت مینماید