یونایتد رجیسترار اوف سیستمز پارسه

  • name نام شرکت: یونایتد رجیسترار اوف سیستمز پارسه
  • type نوع شرکت: خدماتی
  • type زمینه فعالیت:
    • خدمات
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: ثبت و صدور گواهینامه های بین المللی (IOS) خدمات آموزشی