فروهر چرم (چرم فاطیما)

  • name نام شرکت: فروهر چرم (چرم فاطیما)
  • type نوع شرکت: تولیدی | خدماتی | توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • هدیه ، صنایع دستی و فرش
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: