گروه صنعتی نظری

  • name نام شرکت: گروه صنعتی نظری
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • مبلمان و اثاثیه
  • reg_number شماره ثبت: -
  • description توضیحات:

    تولید کننده انواع مبلمان و صندلی رستورانی،خانگی،اداری،آموزشی،نیمکت انتظار و صندلی استادیومی از سال 1338 تا کنون