الوند اسپرت

  • name نام شرکت: الوند اسپرت
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • ورزش
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: تولید و پخش پوشاک . تولید کننده انواع گرمکن شلوار مردانه و پسرانه . تولید کننده انواع پیراهن ، شورت تیمی و باشگاهی . عرضه تمامی لوازم ورزشی .