شركت زرخيز خاك پرشيا

 • name نام شرکت: شركت زرخيز خاك پرشيا
 • type نوع شرکت: تولیدی
 • type زمینه فعالیت:
  • صنایع غذایی و نوشیدنی
 • reg_number شماره ثبت: ٣٨٦٧٤٦
 • description توضیحات:

  شركت زرخيز خاك پرشيا در زمينه توليد و پرورش و فرآوري و عرضه انواع آبزيان فعاليت دارد.

  مزرعه اصلي آن در خوزستان و با وسعتي بيش از ١٢٧ هكتار مي باشد كه به توليد انواع ماهيان گرمآبي، خاوياري و ميگوي آب شيرين مشغول مي باشد.