تخته سلیمان تکاب

 • name نام شرکت: تخته سلیمان تکاب
 • type نوع شرکت: توزیع کننده
 • type زمینه فعالیت:
  • چوب و الوار
 • reg_number شماره ثبت:
 • description توضیحات:

  گروه تولیدی تخته سلیمان تکاب تولیدکننده چوب گردو و فعال در فروش چوب گرد، تخته چوب و فروش تخته بنایی است. همچنین، فروشنده تخته چوب از تولید به مصرف است.

  ارائه مرغوب‌ترین چوب جنگلی به سراسر کشور و فروش چوب گردو، فروش چوب درخت تبریزی و قیمت روز درخت صنوبر از خدمات این گروه تولیدی است.