کانون تبلیغاتی سفیرتحول

 • name نام شرکت: کانون تبلیغاتی سفیرتحول
 • type نوع شرکت: خدماتی
 • type زمینه فعالیت:
  • چاپ ، بسته بندی و تبلیغات
 • reg_number شماره ثبت:
 • description توضیحات:

  چاپ افست ( مجهز به چاپخانه  و صحافی اختصاصی )

  چاپ دیجیتال ( چاپ، سازه نمایشگاهی و لیزر )

  گرافیک ( طراحی لوگو، کاتالوگ و اوراق )

  تبلیغات محیطی ( ساخت و اجرای انواع تابلو )

  نشر کتب ( دارای مجوز از وزارت ارشاد )