کیمیا نگین تیراژه

 • name نام شرکت: کیمیا نگین تیراژه
 • type نوع شرکت: تولیدی | وارداتی | خدماتی | توزیع کننده
 • type زمینه فعالیت:
  • خدمات
  • صنایع غذایی و نوشیدنی
  • عمران ، معماری و دکوراسیون
 • reg_number شماره ثبت:
 • description توضیحات: