استخر مجموعه ورزشی آرش میراسماعیلی

  • name نام شرکت: استخر مجموعه ورزشی آرش میراسماعیلی
  • type نوع شرکت: خدماتی
  • type زمینه فعالیت:
    • ورزش
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: این مجموعه ورزشی در شرق تهران واقع شده و وابسته به شهرداری تهران میباشد. همچنین دارای امکاناتی چون : استخر سونای خشک سونای بخار جکوزی سالن بدنسازی 12 سالن چندمنظوره