شرکت مهندسی کامل صنعت تهران

 • name نام شرکت: شرکت مهندسی کامل صنعت تهران
 • type نوع شرکت: تولیدی
 • type زمینه فعالیت:
  • حمل و نقل و خودرو
 • reg_number شماره ثبت:
 • description توضیحات:
  شرکت مهندسی کامل صنعت تهران
  کامل صنعت تهران تولید کننده انواع رولیک ، نوار نقاله