نوبر سبز

  • name نام شرکت: نوبر سبز
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • صنایع غذایی و نوشیدنی
  • reg_number شماره ثبت: 2191
  • description توضیحات: تولید سبزیجات ومیوه جات منجمد، سیب زمینی، فرنچ فرایز، سالاد و سبزیجات