گسترش ابزار پاسازگاد

  • name نام شرکت: گسترش ابزار پاسازگاد
  • type نوع شرکت: تولیدی | وارداتی | خدماتی
  • type زمینه فعالیت:
    • ماشین آلات ، تجهیزات و ملزومات عام صنایع
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: