شرکت بازرگانی زرین بال استارا

 • name نام شرکت: شرکت بازرگانی زرین بال استارا
 • type نوع شرکت: صادراتی
 • type زمینه فعالیت:
  • صنایع غذایی و نوشیدنی
  • کشاورزی
 • reg_number شماره ثبت: 2040
 • description توضیحات:

   صادرات کیوی و خیار و کلم و سبزی و فلفل و ....