اسباب بازی بازیجو

  • name نام شرکت: اسباب بازی بازیجو
  • type نوع شرکت: توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • تفریح ، سرگرمی و اسباب بازی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: سابقه 40 ساله در تهیه و توضیع سراسری اسباب بازی و سرگرمی و فکری و آموزشی کودکان