تولید کننده انواع اتصالات پلی پروپیلن

  • name نام شرکت: تولید کننده انواع اتصالات پلی پروپیلن
  • type نوع شرکت:
  • type زمینه فعالیت:
    • ابزار و یراق
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: