جواهری نایس(مهدی خبزی)

  • name نام شرکت: جواهری نایس(مهدی خبزی)
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • ساعت ، عینک و زیورآلات
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: