شرکت آدونیس گل دارو

  • name نام شرکت: شرکت آدونیس گل دارو
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • صنایع غذایی و نوشیدنی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات:

    اسانس های طبیعی ، عصاره های طبیعی ، طعم دهنده طبیعی ، گیاهان دارویی خشک ، روغن های گیاهی ، گلاب ، عرقيات، گلاب و عرقیجات سنگین و غلیظ ، شمع های رویایی و گیاهی ، مواد اولیه صنایع دارویی ، مواد اولیه صنایع غذایی ، مواد اولیه صنایع آرایشی بهداشتی