بون آدو (صنایع برتر آتی)

  • name نام شرکت: بون آدو (صنایع برتر آتی)
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • صنایع غذایی و نوشیدنی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات:

    شرکت صنایع برتر آتی در اولین فاز برنامه توسعه خود اقدام به احداث کارخانه تولید مواد غذایی آماده به مصرف در زمینی به بیش از 16000 متر مربع و با زیر بنای تولیدی بیش از 6000 متر مربع در شهرک خصوصی سپهر واقع در نظرآباد در استان البرزکرده است. این کارخانه مجهز به آخرین تکنولوژی روزدنیا و پرسنل مجرب و حرفه ای درتولید، لاجستیک و فروش بهره مند شده است. در احداث این کارخانه خط مشی براساس تکنولوژی سالم در مواد غذایی به دور از پارامترهای غذاهای فست فود بوده است.