گروه نساجی گلفام

 • name نام شرکت: گروه نساجی گلفام
 • type نوع شرکت: تولیدی
 • type زمینه فعالیت:
  • پوشاک و نساجی
  • چاپ ، بسته بندی و تبلیغات
  • لوازم خانگی
 • reg_number شماره ثبت:
 • description توضیحات: