خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی گرامیان

  • name نام شرکت: خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی گرامیان
  • type نوع شرکت: خدماتی
  • type زمینه فعالیت:
    • خدمات
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات:

    شرکت خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی گرامیان فعالیت خود را در سال 1379 با شماره مجوز 11219/126/932 در زمینه فروش بلیط هواپیما به داخل کشور ـ فروش بلیط خارجی ـ خدمات سفارت و اخذ ویزا ـ رزرو هتل و برگزار کننده تورهای انفرادی و گروهی اروپایی ـ خاور دور و نزدیک ، استرالیا ، آفریقا و ...... فعالیت می نمایند و دارای گواهینامه بند ب از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و گواهی نامه بند الف از سازمان هوایی کشور می باشد .