شرکت نو آوران تجارت امیر پارسیان

  • name نام شرکت: شرکت نو آوران تجارت امیر پارسیان
  • type نوع شرکت: توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • آرایش ، زیبایی و سلامتی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: