تولیدی پوشاک کاندید

  • name نام شرکت: تولیدی پوشاک کاندید
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • پوشاک و نساجی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: تولیدکننده انواع پوشاک تبلیغاتی،لباس کار،لباس فرم،انواع کلاه تبلیغاتی و ...