نیما ماشین آسیا

  • name نام شرکت: نیما ماشین آسیا
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • ماشین آلات ، تجهیزات و ملزومات عام صنایع
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: طراحی و ساخت ماشین آلات تمام اتوماتیک، بسته بندی صنعتی ، انواع مخازن و میکسر ها